blog

2016/01/22

New Hair

IMG_0848

IMG_0912

model : Kanna Taguchi

hair : YUICHI

make : mai

photo : MUDAI

IMG_0961

IMG_0846